Er du privatkunde? Så har vi lavet et helt nyt website til dig > Gå til det nye website
Er du privatkunde? Så har vi lavet et helt nyt website til dig
> Gå til det nye website

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Primær navigation

Områdenavigation Landbrug

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Entrepriseforsikring

Som bygherre i et byggeprojekt er du ansvarlig for, at byggeriet er forsikret korrekt – også selv om der er en professionel entreprenør på opgaven.

Almindelige kontraktkrav sikrer dig et stykke af vejen

For de fleste byggerier gælder bestemmelserne om forsikring i ”AB 92 -  Almindelige betingelser for arbejder og leverancer” – eller bestemmelserne om totalentreprise i ”ABT 93 - Almindelige betingelser for totalentreprise”. For begge gælder følgende regler:

 • Som bygherre har du som minimum pligt til at oprette en brand- og stormskadeforsikring for hele arbejdet, og entreprenøren skal være med som sikret på policen.
 • Entreprenøren og eventuelle underleverandører skal have en ansvarsforsikring, og som bygherre har du krav på at se dokumentation for, at forsikringen er oprettet og i kraft. 

Det er vores erfaring, at bestemmelserne sikrer dig et stykke af vejen. Et byggeri under opførelse er dog udsat for mange flere risici end dem, brand- og stormskadeforsikringen dækker. Derfor anbefaler vi, at du altid tegner en Entrepriseforsikring.

Hvad dækker Entrepriseforsikringen?

Entrepriseforsikringen består af følgende tre basis ?grunddækninger, som I kan sammensætte efter jeres behov:

All-risks – er den obligatorisk?

Forsikringen dækker som udgangspunkt uforudsete skader – dvs. de skader I ikke har indflydelse på, som opstår under byggeriet. Skaderne kan typisk være følgende:

 • Brand.
 • Storm, skybrud og tøbrud.
 • Tyveri og hærværk.
 • Vandskade.
 • Jordskred, sætningsskader og sammenstyrtninger.
 • Væltede og nedfaldne genstande.

Dog er der områder, som forsikringen ikke dækker, f.eks. dagbøder, driftstab og normal afhjælpning af fejl og mangler.

Bygherrens bestående bygninger

Denne del af forsikringen dækker de uforudsete skader, der kan opstå på jeres eksisterende bygninger i byggeperioden. Dækningen er især relevant, hvis I bygger om, bygger til eller renoverer.

Ansvar

Forsikringen omfatter det erstatningsansvar, I som bygherre har for skader på personer eller ting, som er en direkte følge af byggeriet.

Forsikringen omfatter også håndværkernes ansvar for skader på ting i forbindelse med følgende arbejde:

 • Nedramning af pæle og spuns og optrækning af spuns.
 • Midlertidig grundvandssænkning.
 • Undermuring og understøbning.
 • Afstivningsarbejde.
 • Nedbrydningsarbejde.
 • Sprængningsarbejde.

Hvor længe gælder forsikringen?

Forsikringen dækker i bygge- og anlægsperioden, og I kan udvide den til at dække under afhjælpning af fejl og mangler i en periode på op til 12 måneder. Når byggeriet er afsluttet, skal I oprette en Bygningsforsikring, så det nye byggeri ikke er uforsikret.

Byggeprojektets huskeliste

Der er mange ting at huske på, før man går i gang med et byggeprojekt. Her er nogle af de vigtigste punkter, I bør overveje – link til ”Huskesedlen”

Husk også at overholde vejledningerne for ”varmt arbejde”

Hvert år opstår mange brande på grund af ”varmt arbejde”. Udtrykket varmt arbejde dækker over alle former for arbejde og værktøj, der udvikler varme. Det kan f.eks. være svejsning, brug af vinkelslibere og lignende. link til ”Huskesedlen vedr. Varmt Arbejde”.