Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Primær navigation

Områdenavigation Erhverv

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies


Erhvervsansvars-
forsikring

Enhver virksomhed kan risikere at blive stillet over for erstatningskrav i forbindelse med en skade.

Det sker typisk, hvis ejeren eller en medarbejder i en virksomhed er skyld i uheld eller skader hos andre – og selv de mest forsigtige og fornuftige kan komme til at gøre skade på andre eller deres ting. Erfaringen viser, at det sker i alle typer af virksomheder, og at det i værste fald kan true virksomhedens eksistens. Mange virksomheder bliver også udsat for uberettigede erstatningskrav og bruger en masse tid og penge på at få dem afvist ved domstolene.

En god investering for din virksomhed

Uden en Erhvervsansvarsforsikring kan du blive stillet over for høje erstatningskrav, der i værste tilfælde kan føre til lukning af din virksomhed alt afhængig af, hvor omfattende erstatningskravet er. Derfor er en Erhvervsansvarsforsikring en god investering for din virksomhed. Og der er mange gode grunde til at vælge en Erhvervsansvarsforsikring i Alm. Brand. Vi dækker dækningsberettigede ansvarsskader, og vi sørger også for at afvise uberettigede erstatningskrav. Som med alle øvrige forsikringer gennemgår vi sammen med dig virksomhedens risici på ansvarsområdet og skræddersyr forsikringen, så den passer til din virksomheds behov.

Hvad er erhvervsansvar, og hvornår er du erstatningsansvarlig?

Erhvervsansvar dækker de skader, dine medarbejdere kan forvolde, mens de arbejder for den virksomhed, der står i policen.

Din virksomhed er erstatningsansvarlig, når du eller dine medarbejdere ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade. Erhvervsansvarsforsikringen udløser kun en erstatning, når du er erstatningsansvarlig i juridisk forstand. Kan du ikke gøre for, at skaden skete, kaldes det en hændelig skade. I sådant et tilfælde skal du ikke betale erstatning, og forsikringen dækker ikke.

Forsikringen betaler altså ikke erstatning for hændelige skader. Men i disse tilfælde varetager vi dine interesser og friholder dig over for den, der rejser kravet. Forsikringen dækker naturligvis heller ikke skader, der er gjort med vilje – altså forsætligt. 

I skemaet kan du se, om din virksomhed kan gøres erstatningsansvarlig, og om forsikringen dækker skaden.

Erstatningsansvar

Hændelse

Er virksomheden erstatningsansvarlig?

Betaler forsikringen?*

Skal virksomheden selv betale?

Hændeligt (uforskyldt)

Nej

Nej

Nej**

Uagtsomt (culpøst)

Ja

Ja

Nej

Med vilje (forsætligt)

Ja

Nej

Ja

 * For at forsikringen dækker en skade, er det en forudsætning, at skaden opfylder de krav, der står i vores
forsikringsbetingelser.
** Selv om en virksomhed ikke er juridisk forpligtet til at betale erstatning til den skadelidte, kan virksomheden
vælge at betale et evt. erstatningskrav. Enten af kundehensyn eller fordi de synes, de har et moralsk ansvar.