Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Primær navigation

Områdenavigation Erhverv

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies


Bygningsforsikring til beboelsesejendomme

Hvad dækker en Bygningsforsikring til beboelsesejendomme?

Bygningsforsikringen dækker beboelsesejendomme.

Bygningsforsikringen i Alm. Brand indeholder en branddækning, som bl.a. dækker skader, der sker på grund af brand, el-skader (herunder lynnedslag, kortslutning, overspænding og induktion mv.), pludselig tilsodning og eksplosion.

Du kan udvide Bygningsforsikringen med en bygningskaskodækning. Den dækker bl.a. skader, der er forårsaget af pludselige hændelser som f.eks.:

 • storm
 • påkørsel
 • voldsomt sky- og tøbrud
 • hærværk inklusive graffiti.

Bygningskaskodækningen erstatter også skader, der sker på grund af tilfældig udstrømning af væsker, frostsprængning og snetryk. Derudover indeholder bygningskaskodækningen også disse særlige dækninger, som vi har udviklet specielt til netop beboelsesejendomme:

 • Nøgledækning/låseomstilling – dækker rimelige udgifter til omstilling eller udskiftning af låse og genfremstilling af nøgler, når nøglerne er gået tabt som følge af indbrudstyveri, ran eller røveri.
 • Dækning for dørsprængning, der er forvoldt af politi, brandvæsen eller lignende myndighed.
 • Dækning for særlig rengøring eller udskiftning af bygningsdele efter en beboers dødsfald i en bolig i ejendommen.
 • Dækning af brud på glaskeramiske kogeplader.
 • Vasketøjsdækning – dækker beskadigelse af beboeres tøj i maskiner i fælles vaskerum, når skaden skyldes en fejl i maskinen.

En fordelagtig dækning

Der er flere fordele ved Bygningsforsikringen i Alm. Brand, bl.a. dækker forsikringen følgende:

 • Legehuse, klatrestativer, legeredskaber, haveanlæg m.m.
 • Flagstænger, gårdbelægninger, udendørs belysning, plankeværker m.m.
 • Genstande som f.eks. værktøj og redskaber, der anvendes i forbindelse med driften af ejendommen.
 • Inventar i beboerlokale og bestyrelsesrum, f.eks. kontorinventar og it-udstyr, ved brand, tyveri- og vandskader.
 • Lejede affaldscontainere.
 • Huslejetab efter en dækningsberettiget skade.
 • Mindre byggeprojekter op til 500.000 kr.

Udvid forsikringen, så den passer til behovet

Vi er klar over, at der er stor forskel på forsikringsbehovet fra ejendom til ejendom. Her er et udpluk af de dækninger, du kan vælge at udvide forsikringen med.

 • Dækning for insekt- og svampeskader.
 • Dækning for skader på skjulte rør - dækningen omfatter skader som følge af utæthed i skjulte rør og dækker også merforbrug af vand i forbindelse med en rørskade. Dækningen omfatter også skader på skjulte el-varmekabler og el- og tv-kabler.
 • Dækning for skader på stikledninger – dækningen omfatter skader som følge af utæthed i nedgravede stikledninger i jorden til vand, varme, gas- olie og afløbsinstallationer og dækker også merforbrug af vand i forbindelse med en stikledningsskade. Dækningen omfatter også skade på nedgravede el- og tv-kabler.
 • Glasdækning - dækker brud på glas i beboelses- og erhvervslokaler.
 • Sanitetsdækning – dækker brud på sanitet f.eks. håndvaske, wc-kummer, cisterner og badekar.
 • All-risks-dækning ved mindre byggeprojekter – dækker skader ved pludselige og uforudsete begivenheder under ny-, om- og tilbygninger og ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Dækningen omfatter også tyveri af byggematerialer. 
 • Hus- og grundejeransvarsdækning - dækker de erstatningskrav, du kan blive pålagt som ejer eller bruger af en ejendom i forbindelse med en skade. Hus- og grundejeransvarsdækningen omfatter også disse dækninger, der er specielt udviklet til beboelsesejendomme:
  • Ansvar for beboernes arbejde, når de deltager i fælles arbejde i ejendommen.
  • Ansvar for skade ved benyttelse af uindregistrerede motordrevne køretøjer, der bruges til ejendommens drift.
  • Ansvar, når sikrede udfører håndværksmæssigt arbejde i forsikringstagerens interesse.

Særlige dækninger til andels- og ejerforeninger

Hvis du er en andels- eller ejerforening, har Alm. Brand desuden udviklet nogle særlige dækninger til dig, som er vigtige at have. F.eks. er mange ikke klar over, at man ved både lønnet og ulønnet arbejde i en bestyrelse kan komme til at hæfte personligt, hvis bestyrelsen handler ugunstigt for foreningen, og det resulterer i, at foreningen lider et økonomisk tab.

De særlige dækninger til andels- eller ejerforeninger er bl.a. bestyrelsesansvarsdækning inklusive dækning for underslæb og foreningsretshjælpsdækning, som dækker udgifter til sagsomkostninger ved tvister relateret til foreningsaktiviteter, eksempelvis foreningens tvister med håndværkere.