Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Primær navigation

Områdenavigation Erhverv

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies


Erhvervsforsikring

Med Erhvervsforsikringen er jeres værdier sikret

Erhvervsforsikringen indeholder de nødvendige basisdækninger mod brand, tyveri, vandskade og storm, der dækker virksomhedens værdier såsom inventar, varer, emballage, maskiner, værktøj m.m.

Har du en Erhvervsforsikring, kan du udvide den med en forsikring for driftstab.
Læs om Driftstab

Udover basisdækningen får du med Erhvervsforsikringen en række fordele. Forsikringen dækker blandt andet:

 • Automatisk 33 1/3 % mere end din forsikringssum. Denne overdækning sikrer dig, at du ikke er underforsikret, hvis virksomheden pludselig vokser. Du skal dog altid en gang om året sørge for at forsikringssummen er korrekt.
 • Op til 15 % af løsøresummen uden for forsikringsstedet*
 • Ran og røveri med op til 15% af forsikringssummen*
 • Hærværk*
 • Udgifter til omstilling og udskiftning af låse*

*Maksimum beløb bliver årligt indeksreguleret.

Udvid forsikringen, og tilpas den til virksomhedens behov

Du har mulighed for at udvide basisdækningen, så forsikringen indeholder præcis det, din virksomhed har behov for. Blandt andet kan du udvide forsikringen med dækningerne:

 • Driftstab og meromkostninger – dækker hvis en dækningsberettiget skade fører til, at virksomheden får en nedgang i omsætningen. Dækker f.eks. også, hvis virksomheden får en større skade og du har ekstra udgifter til leje og indretning af midlertidige lokaler i genopbygningsperioden.
 • Lønomkostninger – dækningen er et supplement til driftstabsdækningen. Den dækker de lønomkostninger, virksomheden har til egne medarbejdere (både funktionærer og ikke-funktionærer), der ikke kan arbejde på grund af en skade..
 • El-skade - dækker skade ved kortslutning, overspænding og induktion i it-anlæg, kontor- og produktionsmaskiner.
 • Transportdækning - dækker varer og andre genstande i både egne og lånte biler ved tyveri og beskadigelse.
 • All-risks – dækker pludselige og uforudsete begivenheder.
 • It-udstyr (kasko, standard software) – dækker fysiske skader ved pludselige og uforudsete hændelser på stationært og bærbart administrativt it-udstyr. Derudover dækkes meromkostninger efter en dækningsberettiget skade, hvis det eksempelvis bliver nødvendigt at leje nye lokaler eller nyt udstyr for at opretholde edb-driften som følge af en skade. Omkostninger og udgifter til reetablering af data og software (kun specialudviklet software) på elektroniske databærende medier er også dækket, hvis det går tabt som følge af en dækningsberettiget skade.
 • Erhvervs- og produktansvar – erhvervsansvar dækker erstatningsansvaret for de skader på personer og ting, som dine medarbejdere kan forvolde, mens de arbejder for den virksomhed, der står i policen. Produktansvar dækker virksomhedens erstatningsansvar for skader, du forvolder på personer eller ting efter levering af det beskrevne produkt eller ydelse.
 • Netbankdækning - dækker det økonomiske tab lidt ved 3. mands uautoriseret adgang til netbankkonti knyttet til erhvervsnetbankaftalen. Dækningen indeholder CVR id-sikring som hjælper med at forebygge, opdage og begrænse økonomisk svindel. Dækningen er betinget af, at forsikringstagers omsætning ikke overstiger 50 mio. kroner.