Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Primær navigation

Områdenavigation Om Alm. Brand

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Områdenavigation Om Alm. Brand


Alm. Brands kvartalsresultat overgår forventningerne

Aktuelt: Domicil 20-05-16

Koncernens resultat i 1. kvartal endte på knap ¼ milliard efter overskud i både Bank, Forsikring og Pension

 

Årets tre første måneder endte med et meget tilfredsstillende overskud i Alm. Brand-koncernen på 234 mio.kr. Resultatet er påvirket af meget tilfredsstillende resultater i både Skadeforsikring og Liv og Pension, og for første gang siden finanskrisen kommer Bank samlet set også ud med et plus på bundlinjen. 

- Resultatet har igen overgået mine forventninger, og jeg er særlig glad for at kunne præsentere et samlet overskud i banken, siger adm. direktør i Alm. Brand, Søren Boe Mortensen, i en kommentar.

Samtidigt opjusteres forventningerne til årets resultat med 100 mio.kr. til i niveauet 600-700 mio.kr. 

Bank 

Banken fik et samlet overskud på 14 mio.kr. Flere Pluskunder, øget udlån til privatkunder og flere formidlede realkreditlån til Totalkredit trak resultatet op. Omvendt trak renteudviklingen resultatet ned som følge af kurstab på bankens værdipapirbeholdning. 

Aktiviteterne under afvikling gav et overskud på 6 mio.kr. Det skyldes bl.a. tilbageførsler af nedskrivninger på erhvervs- og pantebrevsporteføljen på i alt 21 mio.kr. Årsagen er bl.a. en succesfuld inkassoinddrivelse og stigende efterspørgsel efter velbeliggende udlejningsejendomme. 

Omvendt er der nedskrivninger på landbrugsporteføljen på 9 mio.kr., hvilket dog er markant lavere end de sidste mange kvartaler. Nedskrivningen skal ses i lyset af, at de lave kød- og mælkepriser samt svære rammevilkår fortsat gør det svært for landbrugskunderne at drive et lønsomt landbrug i Danmark. 

Skadeforsikring

Skadeforsikring fik et overskud på 205 mio.kr. En stærk underliggende forretning, afløbsgevinster og få vejrligsskader påvirkede resultatet positivt og gav en Combined Ratio på 81,9.

Selvom konkurrencen fortsat er hård, så ligger kundefastholdelsesraten alligevel højt – bl.a. som følge af en række loyalitetsskabende aktiviteter rettet mod privatkunderne. Den samlede præmievækst blev på 0,1 %.

Udviklingen på de finansielle markeder påvirkede selskabets investeringsresultat negativt.  

Liv og Pension

Liv- og pensionsaktiviteterne resulterede i et overskud på 29 mio.kr., hvilket primært skyldes, at selskabet udbetalte færre erstatninger i forhold til opkrævede præmier til risikodækning. 

Indbetalingerne til garanterede ordninger faldt med 20,3 %. De løbende indbetalinger steg med 3,6 %, hvilket er meget positivt. Det var således engangsindbetalinger, der faldt markant. Baggrunden for dette er de gebyrer, der skal betales, hvis kunder kommer med nye ordninger uden løbende indbetalinger på. Endelig faldt indbetalingerne til markedsordningerne i banken med 35,3 % - dog fra et meget højt niveau.