Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Primær navigation

Områdenavigation Om Alm. Brand

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Områdenavigation Om Alm. Brand


Koncernoverskud runder den halve milliard

Aktuelt: Domicil 12-11-15

Alm. Brand fik efter de tre første kvartaler et meget tilfredsstillende overskud på 536 mio.kr. før skat. Forventningerne til 2015 opjusteres til et samlet overskud på 600-650 mio.kr., og et aktietilbagekøbsprogram på 300 mio.kr. er en realitet.
 

Skadeforsikring

Skadeforsikring fik et meget tilfredsstillende overskud på 763 mio.kr. Combined Ratio blev på 78,6 og er positivt påvirket af få vejrligsskader og store afløbsgevinster. Herudover er resultatet positivt påvirket af en fortsat stærk underliggende forretning. Den fortsat hårde konkurrence medførte, at præmieindtægterne faldt med 0,1 %. De gode resultater gør, at Skadeforsikring igen opjusterer forventningen til helåret – denne gang med 150 mio.kr. til et overskud på 925 mio.kr.

Liv og Pension

Liv og Pension fik et overskud på 49 mio.kr. Indbetalingerne til livsforsikringer og pensionsordninger, herunder investeringsordninger i Alm. Brand Bank, steg med 11 %. Investeringsafkastet på kundemidlerne blev negativt på minus 0,7 %, men kunderne fik alligevel via det kollektive bonuspotentiale – dvs. depotet til dårlige tider – en depotrente på mellem 4 og 6 %. Det kollektive bonuspotentiale er på knap 800 mio.kr. svarende til en tilfredsstillende bonusgrad på 8,2 %. Liv og Pension fastholder forventningen om et overskud for helåret på 75 mio.kr. 

Bank

Bankens fremadrettede aktiviteter gav et overskud på 1 mio.kr. Omkostningerne er steget i perioden som følge af et højere aktivitetsniveau på alle de fremadrettede forretningsområder. Generelt har der været et stigende aktivitetsniveau med flere kunder og stigende udlån, men resultatet er i perioden negativt påvirket af kurstab som følge af de turbulente finansielle markeder. Tab og nedskrivninger udgjorde 11 mio.kr., hvilket er som forventet. Banken fastholder forventningen om et overskud for helåret i niveauet 20 mio.kr.

Afviklingsaktiviteter

Bankens aktiviteter under afvikling gav et underskud på 234 mio.kr., hvoraf tab og nedskrivninger udgjorde 199 mio.kr. Nedskrivningerne på landbrugskunder blev på 185 mio.kr, og afspejler de fortsat meget svære markedsvilkår. Omvendt er der tilbageførsler på 22 mio.kr. på tidligere nedskrevne erhvervsengagementer. Afviklingsaktiviteterne forventes for helåret at give et underskud i niveauet 350 mio.kr.

Aktietilbagekøbsprogram 

Alm. Brand har i løbet af 2015 opbygget ekstraordinært meget kapital. Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre et aktietilbagekøbsprogram. Programmet vil være på op til 300 mio.kr., og vil blive sat i gang primo december.