Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Primær navigation

Områdenavigation Om Alm. Brand

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Områdenavigation Om Alm. Brand


Koncernoverskud på 652 mio.kr. 

Aktuelt: Domicil 03-03-16

Alm. Brand koncernen fik i 2015 et meget tilfredsstillende overskud på 652 mio.kr. før skat. De fremadrettede aktiviteter gav et overskud før skat på 1 mia.kr. og samtidigt er kundetilfredsheden og aktivitetsniveauet steget.


Aktiviteterne under afvikling gav et underskud før skat på 349 mio.kr. Forventningerne til 2016 opjusteres med 50 mio.kr. til et samlet overskud på 500-600 mio.kr. før skat.

Skadeforsikring

Skadeforsikring fik et meget tilfredsstillende overskud på 959 mio.kr. Combined Ratio blev på 80,8 og er positivt påvirket af en tilfredsstillende underliggende drift, afløbsgevinster og få storskader. Præmieindtægterne faldt med 0,3 % og afspejler stigende konkurrence, hvor særligt priserne på bilforsikringer er faldet. Der forventes et overskud i 2016 på 525 mio.kr. 

Liv og Pension

Liv og Pension fik et overskud på 79 mio.kr. Indbetalingerne til livsforsikringer og pensionsordninger herunder investeringsordninger i Alm. Brand Bank steg med 5,8 %. De løbende præmier steg med 3,8 %, og er dermed på niveau med målet for 2015. Det kollektive bonuspotentiale steg igen - denne gang til 942 mio.kr. svarende til en bonusgrad på 9,7 %. Der forventes et overskud på 75 mio.kr. i 2016. 

Bank

Bankens fremadrettede aktiviteter gav et overskud på 18 mio.kr. Banken har fået flere kunder både i privatkundebanken, Finansielle Markeder og Leasing. Resultatet er negativt påvirket af de meget urolige finansielle markeder gennem hele 2015, hvilket gav kurstab, ligesom indtjeningen er negativt påvirket af det lave og negative renteniveau. Banken forventer et overskud på 70 mio.kr. i 2016.

Afviklingsaktiviteter

Koncernens aktiviteter under afvikling gav et underskud på 349 mio.kr. Tab og nedskrivninger udgjorde 306 mio.kr., hvoraf de 274 mio.kr. kan henføres til landbruget, der fortsat har utrolig vanskelige vilkår som følge af lave og faldende priser på særligt mælk og svinekød. Omvendt er der tilbageførsler på 41 mio.kr. på tidligere nedskrevne erhvervsengagementer, ligesom nedskrivningerne på pantebreve er faldet betydeligt. I 2016 forventes et underskud på mellem 50 og 75 mio.kr. fra afviklingsaktiviteterne.

Historisk udlodning

Det meget tilfredsstillende resultat kombineret med behovet for mindre kapital i banken som følge af lavere risiko påvirker koncernens udlodningsevne positivt. 

Derfor kan Alm. Brand foreslå en historisk udlodning i form af udbytte og aktietilbagekøb på i alt 920 mio.kr. på baggrund af 2015-resultatet.