Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Primær navigation

Områdenavigation Privat

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies


OpsparingPlus
Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne

OpsparingPlus er moderne investeringspleje til dig, som ønsker, at dine penge bliver plejet af Alm. Brand Banks professionelle investeringseksperter – hver dag – året rundt.

 

  • Få fuld professionel pleje af dine penge - hver dag - året rundt
  • Mulighed for selv at investere dine penge helt eller delvist til attraktive kurtagesatser
  • Intet minimumsindskud og stor spredning helt ned til 10.000 kr.*
  • Fri for administration; vi geninvesterer udbytter for dig
  • Automatisk nedsat investeringsrisiko frem mod udbetaling
  • Online adgang til dit personlige depot med traditionelle danske investeringsforeninger

 

Læs mere om OpsparingPlus

 

Hør mere om OpsparingPlus i denne video

 

Hvad er OpsparingPlus? 

Principperne bag OpsparingPlus er enkle.

  • Vi afdækker, hvilken investeringsprofil der passer til dig.
  • Vi investerer dine pensionspenge eller frie midler ud fra de samme overordnede principper, som vi i Alm. Brand Bank bruger til at pleje vores egne penge.
  • Du opnår derfor en tryghed for, at dine investeringer altid bliver passet og plejet bedst muligt.  

Hvad er en investeringsprofil? - Se de fem investeringsprofiler 

 

Hvem egner OpsparingPlus sig til?

OpsparingPlus er moderne investeringspleje af både frie midler og pension, hvor Alm. Brand Banks investeringseksperter aktivt forvalter dine penge. OpsparingPlus egner sig specielt til dig, der ønsker ro og tryghed i en professionel pleje af dine penge, som vores eksperter kun investerer i traditionelle danske investeringsforeninger.

Få hurtigt overblik med OpsparingPlus faktaark 

 

Enkelt og fleksibelt investeringsprodukt

Har du en holdning til, hvad du vil investere i, giver OpsparingPlus dig fleksibiliteten til selv at supplere med de aktier, obligationer og investeringsforeninger, som du ønsker.

Se den forventede allokering af dine investeringer med OpsparingPlus

Uanset om du investerer selv, eller får vores investeringseksperter til at pleje dine penge, skal det være nemt for dig. Derfor sørger Alm. Brand Bank for at indberette køb, salg og udbytter af værdipapirer til SKAT. 

 

Overskuelig investering af dine penge

I OpsparingPlus bliver investering af dine penge overskuelig. Du har fuld adgang til dine investeringer online, så du kan følge med i udviklingen. Ønsker du at investere mere gennem OpsparingPlus, eller ønsker du at tage noget af din gevinst hjem, så kan du altid sætte penge ind eller trække frie midler ud. 

 

Ingen skjulte gebyrer og let forståelig pris 

OpsparingPlus er indrettet således, at man betaler en fast procentsats for den service, man modtager. Denne procentsats falder i takt med investeringens størrelse og har et maksimumbeløb. Ingen skjulte gebyrer eller betalinger men i stedet gennemsigtighed og en letforståelig pris. 

Læs mere om vores priser     

 

Kontakt os og hør mere om OpsparingPlus   

*Børneopsparinger placeres først ved 10.000 kr.

I OpsparingPlus benytter vi fem forskellige investeringsprofiler – alle plejet af Alm. Brand Banks investeringseksperter.

 

Få afdækket din investeringsprofil

Dine investeringer skal altid afspejle den risiko, du er tryg ved. Alm. Brand Bank vurderer hurtigt og sikkert, hvilken investeringsprofil som passer til dig og dine investeringsønsker. Vi kommer med en anbefaling, som sikrer den rigtige spredning mellem aktier og obligationer, så du ikke løber en større risiko, end du ønsker. 

Kontakt os og hør mere om OpsparingPlus    

Investeringsprofiler

Meget lav risiko

Meget lav risiko for store udsving, men også meget begrænsede muligheder for afkast.

Lav risiko

Lav risiko for store udsving, men også begrænsede muligheder for afkast.

Mellem risiko

Risikoen for store udsving er moderat og giver en god sandsynlighed for et moderat afkast over tid.

Høj risiko

Risikoen for store udsving er høj, men porteføljen vil også typisk levere et højt afkast over tid.

Meget høj risiko

Risikoen for store udsving er meget høj, men porteføljen giver typisk de bedste muligheder for høje afkast over tid.

 

Investeringsprofilerne investeres forskelligt

De fem investeringsprofiler har forskellige sammensætninger af højrisiko-aktiver og lavrisiko-aktiver.

Risikoprofiler til OpsparingPlus - graf

 

Hvad består Lavrisiko-aktiver og Højrisiko-aktiver af?

Vi har opdelt vores investeringer i to overordnede aktivklasser: Lavrisiko og Højrisiko. Her kan du se, hvilke forskellige aktiver der indgår i de to aktivklasser.

Lavrisiko-aktiver:

Højrisiko-aktiver:

- Korte Obligationer
- Lange Obligationer
- Investment Grade Virksomhedsobligationer

- Emerging Markets Obligationer
- High Yield Virksomhedsobligationer
- Nordiske aktier
- Europæiske aktier
- Globale aktier
- Emerging Markets Aktier

 

Investeringsrammer

I denne tabel ser du fordelingen af lavrisiko- og højrisiko-aktiver i de fem forskellige investeringsprofiler - også kaldet investeringsrammer.

 

Investeringsprofil

Ramme for risikoaktiver

Lavrisiko-aktiver

Højrisiko-aktiver

Meget lav risiko

80-100%

0-20%

Lav risiko

60-100%

0-40%

Mellem risiko

40-90%

10-60%

Høj risiko

20-70%

30-80%

Meget høj risiko

0-40%

60-100%

 

Læs mere om allokering af dine investeringer

 

Automatisk risikonedtrapning

Her kan du se, hvordan vi automatisk nedtrapper din risiko ved at ændre din investeringsprofil, når tidspunktet for udbetalingen af dine investeringer i OpsparingPlus nærmer sig.

Nedtrapningen sker ad tre omgange, syv år før tidspunktet for sidste udbetaling. Jo kortere tid til at du skal bruge dine penge, desto mere sikkert er pengene placeret. Ønsker du ikke denne automatiske nedtrapning, kan du altid kontakte Alm. Brand og ændre dette.


 

Tidshorisont

Lang

> 7 år

Mellem

4-6 år

Kort

1-3 år

Investeringsprofil

 

Meget lav

Meget lav

Meget lav

Lav

Meget lav

Meget lav

Mellem

Lav

Meget lav

Høj

Mellem

Lav

Meget høj

Høj

Mellem

   

Kontakt os og hør mere om OpsparingPlus  

Vores investeringseksperter placerer dine penge ud fra de samme investeringsprincipper, som Alm. Brand Bank bruger til at pleje vores egne midler.

 

Eksperter investerer dine penge

Baseret på din investeringsprofil investerer vores eksperter dine penge i traditionelle danske investeringsforeninger, som indeholder aktier eller obligationer.

Hvordan sammensættes dine investeringer?

Investeringseksperterne vælger fordelingen af aktier og obligationer samt de geografiske områder, som der investeres i, ud fra din investeringsprofil.

Her kan du se den forventede fordeling mellem de forskellige aktiver for hver af de fem forskellige investeringsprofiler.

 

Risikoprofiler til OpsparingPlus - donut meget lav

 

Risikoprofiler til OpsparingPlus - donut lav

 

Risikoprofiler til OpsparingPlus - donut mellem

 

Risikoprofiler til OpsparingPlus - donut høj

 

Risikoprofiler til OpsparingPlus - donut meget høj

Forventet afkast for de fem investeringsprofiler 

Kontakt os og hør mere om OpsparingPlus  

Vi laver løbende ændringer i porteføljen, så den afspejler de investeringsbeslutninger, Alm. Brand Bank tager, for at maksimere afkastet af vores egne og dine penge.  

 

Her kan du se grafer med det forventede afkast for hver af de fem forskellige investeringsprofiler.* Tabellerne viser det forventede udfaldsrum for afkastet for tidshorisonter på 10, 20 og 30 år.**

Se det forventede afkast op til 10 år her 

Forventet afkast - meget lav risiko

Meget lav risiko for store udsving, men også meget begrænsede muligheder for afkast. Det årlige afkast før handelsomkostninger og skat forventes over tid at være cirka 1,6% p.a.*

Risikoprofiler til OpsparingPlus - graf meget lav

Forventet udfaldsrum p.a.**

10-års sigt

0,8%

til

2,3%

20-års sigt

1,1%

til

2,0%

30-års sigt

1,3%

til

1,9%

 


 

Forventet afkast - lav risiko

Lav risiko for store udsving, men også begrænsede muligheder for afkast. Det årlige afkast før handelsomkostninger og skat forventes over tid at være cirka 4,0% p.a.*

Risikoprofiler til OpsparingPlus - graf lav

Forventet udfaldsrum p.a.**

10-års sigt

2,4%

til

5,4%

20-års sigt

3,2%

til

4,7%

30-års sigt

3,6%

til

4,4%

  


 

Forventet afkast - mellem risiko

Risikoen for store udsving er moderat og giver en god sandsynlighed for et moderat afkast over tid. Det årlige afkast før handelsomkostninger og skat forventes over tid at være cirka 4,9% p.a.*

Risikoprofiler til OpsparingPlus - graf mellem

Forventet udfaldsrum p.a.**

10-års sigt

2,5%

til

6,9%

20-års sigt

3,9%

til

5,8%

30-års sigt

4,4%

til

5,4%

  


 

Forventet afkast - høj risiko

Risikoen for store udsving er høj, men porteføljen vil også typisk levere et højt afkast over tid. Det årlige afkast før handelsomkostninger og skat forventes over tid at være cirka 5,8% p.a.*

Risikoprofiler til OpsparingPlus - graf høj

Forventet udfaldsrum p.a.**

10-års sigt

1,1%

til

9,2%

20-års sigt

4,0%

til

7,2%

30-års sigt

5,0%

til

6,5%

  


 

Forventet afkast - meget høj risiko

Risikoen for store udsving er meget høj, men porteføljen giver typisk de bedste muligheder for høje afkast over tid. Det årlige afkast før handelsomkostninger og skat forventes over tid at være cirka 6,7% p.a.*

Risikoprofiler til OpsparingPlus - donut meget høj 

Forventet udfaldsrum p.a.**

10-års sigt

-0,7%

til

11,2%

20-års sigt

4,2%

til

8,4%

30-års sigt

5,7%

til

7,5%

 

Kontakt os og hør mere om OpsparingPlus 

*Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation. Beregningen af det forventede afkast er sket ud fra historiske afkastdata og Alm. Brand Banks forventninger til fremtiden. Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling, der er derfor en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne. Afkastet er beregnet før omkostninger og skat. I beregningerne er det desuden forudsat, at eventuelle udbytter geninvesteres. Oplysninger om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikation for fremtidige afkast. Oplysninger i investeringsanbefalingen om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig afkast og kursudvikling, og afkastet og kursudviklingen kan blive negativ. Værdien af den investerede kapital og indkomsten derfra kan gå både op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Ændringer i valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer stiger eller falder. Alle investorer opfordres til at vurdere hensigtsmæssigheden med deres investeringer og tage egne beslutninger omkring enhver form for investering i finansielle instrumenter, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance.

**Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95 % sandsynlighed for, at afkastet vil ligge i de angivne annualiserede intervaller på henholdsvis 10, 20 og 30-års sigt. Det har den betydning, at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere end de angivne minimumsgrænser, og at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver højere end de angivne maksimumsgrænser.
 

Udfyld formularen eller ring på 96 10 17 18

Skriv dit navn og efternavn.
Indtast et telefonnummer, som vi kan kontakte dig på.
Indtast din e-mail-adresse. Vi skriver til dig, hvis vi ikke får fat i dig pr. telefon.

Vi ringer til dig og booker evt. et møde

Hvis det er nødvendigt, booker vi et møde med en bankrådgiver, når vi har talt med dig.

Du kommer ned i banken

Vi færdiggør alle papirer og sørger for det praktiske.